13.05.2020

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 3/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 3/2020 z alokacją środków w wysokości  500 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  2. W ramach naboru ze wsparcia będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia
  3. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 30 000,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

Ważność bonów: 60 dni od daty wpłaty wkładu własnego

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem dniu 23.03.2020 Wytycznych na stronie https://serwis- uslugirozwojowe.parp.gov.pl/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych- metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów będą przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MSP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ŁORKK2