Grafika ze strony głównej

Uwaga Przedsiębiorco!
Zanim przystąpisz do rejestracji, zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualności

O projekcie

1.1
Kto może otrzymać dotację:

MŚP z województwa łódzkiego, tj.:

 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 10 osób;
  obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

 • małe przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 50 osób;
  obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

 • średnie przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 250 osób;
  obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

3.1
Wysokość dofinansowania:

.

 • mikro i małe przedsiębiorstwa:

  do 80% dofinansowania

 • średnie przedsiębiorstwa:

  50% dofinansowania lub do 80% dofinansowania, w przypadku:

  • pracowników w wieku 50+
   (+10% dofinansowania)
  • pracowników o niskich kwalifikacjach
   (+10% dofinansowania)
  • statusu przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
   (+10% dofinansowania)

Limit 9240,00 zł wraz z wkładem własnym na osobę.

2.1
Na co można przeznaczyć dotację:

.

 • usługi szkoleniowe

  (w tym kursy zawodowe)

 • usługi doradcze

  (doradztwo, mentoring, coaching)

 • studia podyplomowe

Korzyści z udziału w projekcie:

1

minimum procedur

3

oszczędność pieniędzy

2

realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

4

motywacja pracowników

5

zwiększenie konkurencyjności firmy

6

proste i przejrzyste zasady skorzystania z projektu

8

bezgotówkowy system rozliczania

7

szeroka oferta usług rozwojowych w bazie BUR

10

szkolenia "szyte na miarę" potrzeb

9

oszczędność czasu

Jak wziąć udział w projekcie

Krok 1 Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Krok 2
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lorkk2.pl.
Krok 3 Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
Krok 4 Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Krok 5 Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Krok 6 Odbiór bonów rozwojowych.
Krok 7 Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Krok 8 Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.
Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lorkk2.pl.
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Odbiór bonów rozwojowych.
Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Kontakt

Powiat: piotrkowski Tel.: 605-425-101 r.michalski@ppt.belchatow.pl
Powiat: bełchatowski Tel.: 881-551-200 d.kleczek@ppt.belchatow.pl
Powiat: radomszczański Tel.: 881-551-200 d.kleczek@ppt.belchatow.pl
Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki Tel.: 606-677-508 k_fintzel@larr.lodz.pl
Powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński Tel.: 724-544-025 a_rurarz@larr.lodz.pl
Powiaty: wieluński, wieruszowski, zduńskowolski Tel.: 881-206-177 a.lodczyk@frgz.pl
Powiaty: poddębicki, sieradzki Tel.: 881-201-966 a.skupinska@frgz.pl
Powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański Tel.: 881-203-640 m.dziedziel@frgz.pl
Powiaty: tomaszowski, opoczyński, rawski Tel.: 512-176-047 adam.gierczak@krajowecentrumpracy.pl
ŁORKK2 Biuro projektu: ul. Narutowicza 34 pok. 402 90-135 Łódź Tel.: 508-024-439 bonyrozwojowe@lorkk2.pl