26.03.2020

Aktualności związane z pandemią koronawirusa

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją i pojawiającymi się od Państwa pytaniami przekazujemy najważniejsze informacje dot. realizacji udzielonego wsparcia bądź spełnienia obowiązków związanych ze złożonymi i zaakceptowanymi w naborze 1/2020 wnioskami.

Termin wpłaty wkładu własnego

Na ten moment żadna z podpisanych umów nie zostanie wycofana z powodu braku wpłaty wkładu własnego w ustalonym terminie 5 dni roboczych. Jako Operator będziemy na bieżąco monitorować sytuację i w zależności od jej rozwoju, będziemy podejmować dalsze decyzje, tj. jeśli zagrożenie ustanie i będzie możliwa realizacja usług stacjonarnych, będziemy kontaktować się z każdym MŚP i ustalać szczegóły dot. terminów wpłaty.

Ważność bonów

Istnieje możliwość wydłużenia ważności bonów ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Dla MŚP, które już uregulowały bądź  zdecydują się uregulować wpłatę wkładu własnego, w BUR nadana będzie automatycznie ważność bonów 60 dni od daty zaksięgowania przelewu w naszym systemie. Na ten moment nie jesteśmy w stanie wskazać max. daty przedłużenia. Podobnie jak w przypadku terminów wpłaty wkładu własnego, jako Operator będziemy na bieżąco monitorować sytuację i kontaktować się z każdym MŚP w celu ustalenia szczegółów.

Realizacja usług w formie zdalnej

Z uwagi na zaistniałą sytuację i konieczność wdrożenia doraźnych rozwiązań, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości określiło standardy świadczenia usług rozwojowych zdalnie. Wytyczne zostały opublikowane na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug w dniu 23.03.2020. Wszystkie zainteresowane strony zobowiązane są do zapoznania z dokumentem i stosowania do określonych w nim zapisów. Jednocześnie informujemy, że wskazane warunki dot. usług przeprowadzanych zdalnie są nadrzędne wobec Regulaminu wsparcia a tym samym będą decydujące dla uznania kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją tego typu usług.

 

Wszelkie dodatkowe pytania/ wątpliwości prosimy zgłaszać na adres: bonyrozwojowe@lorkk2.pl