11.06.2021

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 6/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie „rezerwowego” naboru wniosków na bony rozwojowe nr 6/2021 z alokacją środków w wysokości 1 000 000 zł

 

Kryteria naboru:

  1. Środki będą uruchamiane wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez inne MŚP przyznanego wcześniej dofinansowania (np. odrzucenie wniosku/ rezygnacja/ niewykorzystanie w całości dofinansowania itp.);
  2. Limit dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł
  3. Ważność bonów: 15.08.2021, niezależnie od daty podpisania umowy/ wpłaty wkładu własnego
  4. Zapis na usługę powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty nadania ID wsparcia w BUR przez Operatora*
  5. Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych w systemie ŁORKK2 przez PŚUR: 31.08.2021 r.

*Zapis w późniejszym terminie jest dopuszczalny wyłącznie po uzyskaniu zgody Operatora

 

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie** lub usługi stacjonarne*** (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

 

**Przypominamy, że w związku z opublikowaniem przez PARP nowego Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych w dniu 17.05.2021, Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie wsparcia w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania

*** jeśli pozwalają na to obostrzenia obowiązujące na terenie kraju w dniu rozpoczęcia usługi

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół ŁORKK2