19.05.2021

Usługi świadczone w formie zdalnej

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, na skutek której usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług rozwojowych, przypominamy definicję usługi zdalnej obowiązującą w Projekcie ŁORKK – edycja 2.

 

Zgodnie z Suplementem do Regulaminu, usługi realizowane zdalnie, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń on-line, realizowane w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej zrealizowanie opisanego zakresu usługi, jej celów i zadeklarowanych rezultatów. Usługa zdalna musi umożliwić osiągnięcie efektów uczenia, określonych w Karcie Usługi oraz brać pod uwagę ograniczenia wynikające np. z wymogu realizacji zajęć praktycznych, niemożliwych do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

 

Usługi typu e-learning (nie odbywające się w czasie rzeczywistym i opierające na pracy własnej uczestników na platformie) pozostają wyłączone z dofinansowania.

 

Szczegółowe warunki wykorzystania wsparcia określają Regulamin wsparcia oraz Suplement do Regulaminu, dostępne w zakładce „Jak wziąć udział”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 

Zespół ŁORKK 2