03.11.2020

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 11/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 11/2020 z alokacją środków w wysokości 500 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest również do MŚP, które mają już podpisaną umowę/zaakceptowany wniosek w poprzednich naborach.
  2. W ramach naboru ze wsparcia będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia.
  3. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:
  • dla mikro przedsiębiorstw – 30 000,00 zł.
  • dla małych przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* lub usługi stacjonarne** (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

Ważność bonów: 60 dni od daty wpłaty wkładu własnego

*Przypominamy, że w związku ze zmianą Wytycznych PARP z dnia 31.07.2020, Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania

** jeśli pozwalają na to obostrzenia obowiązujące na terenie kraju w dniu rozpoczęcia usługi

Zapraszamy do współpracy!