27.10.2020

Trwa nabór wniosków na bony rozwojowe nr 9/2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nabór wniosków na bony rozwojowe nr 9/2020 nadal trwa. Wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa spełniające kryteria naboru zapraszamy do współpracy!

Kryteria naboru:

1. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.

2. W ramach naboru ze wsparcia będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia.

3. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:

  • dla mikro przedsiębiorstw – 30 000,00 zł.
  • dla małych przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

Ważność bonów: 60 dni od daty wpłaty wkładu własnego

*Przypominamy, że w związku ze zmianą Wytycznych PARP z dnia 31.07.2020, Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania

Zapraszamy do współpracy!