18.09.2020

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 9/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 9/2020 z alokacją środków w wysokości 1 000 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

1. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.

2. W ramach naboru ze wsparcia będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia.

3. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:

  • dla mikro przedsiębiorstw – 30 000,00 zł.
  • dla małych przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60 000,00 zł.

 

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

Ważność bonów: 60 dni od daty wpłaty wkładu własnego

*Przypominamy, że w związku ze zmianą Wytycznych PARP z dnia 31.07.2020, Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania

Zapraszamy do współpracy!