31.07.2020

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 7/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 7/2020 z alokacją środków w wysokości  500 000,00 PLN.

 

Kryteria naboru:

 

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  2. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki wyłącznie na studia podyplomowe
  3. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:
    • dla mikro przedsiębiorstw – 15 000,00 zł.
    • dla małych przedsiębiorstw – 30 000,00 zł.
    • dla średnich przedsiębiorstw – 30 000,00 zł.

Ważność bonów: 30.06.2021 r.

 

Nabór skierowany do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych 23.03.2020 standardów wraz z aktualizacjami) lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem dniu 23.03.2020 Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug Operator dokonał aktualizacji zapisów w Regulaminie w odniesieniu do realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach Projektu ŁORKK – edycja 2. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów mogą być przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

 

Data zakończenia naboru: 01.09.2020 r.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ŁORKK2